• Methodios

    Občianske združenie

    2% pre národnú a duchovnú obrodu spoločnosti.
    Znovuobjavenie etiky, spirituality, self.
    Vedecké základy, oživenie náboženstiev, syntéza s umením.

  • Polemika

    Otvorený list M. Kernovej

    Reakcia na článok novinárky
    o relácii s Marekom Ťapákom, MUDr. Ľudvikom Nábělkom,
    Borisom Korónim a mnou v Slobodnom Vysielači.

Aktuálne relácie

Z témy o reklame: Princíp fungovania v kocke

Reklama pracuje hlavne s našimi emóciami a tie spája s produktami. Ukážme si to na príklade reklamy na pracie prášky (reklama samozrejme funguje na obe pohlavia, každé cieli inak, tu ukážme pôsobenie na ženy)...

Z témy o reklame: Dopad na jedinca v kocke

Reklama podmieňovaním napája produkty na naše prirodzené túžby, resp. emócie či ideály. Takýmto "hackovaním" ich oslabuje na jednej strane a pritom do vedomia vkladá nové, umelé túžby na strane druhej. Čo sa z našich túžob a z nás ako takých stáva, keď sme vystavení desiatkám až stovkám takýchto podmieňovaní denne? A čo sa pri plošnom manipulovaní postupom času stáva s celou spoločnosťou?...