Predstavenie


Som psychológ, bývalý akademický pedagóg a výskumník. Psychológii sa venujem naďalej, je to moja životná záľuba. A snáď môžem dodať, že aj poslanie, v ktorom vidím zmysel.

Psychológia

Konzultácie a koučing

Získané vedomosti a zručnosti využívam v práci s ľuďmi, ktorým sa snažím psychologicky poradiť, pomáhať, či viesť.

Spiritualita

Kurzy, semináre, relácie

Psychológii sa však nevenujem len konvenčne. Hľadám v nej aj spirituálny rozmer, ktorý je praktický a plodný pre život. Pre ľudí aj spoločnosť.

Spoločnosť

Komentáre a relácie

Získané poznanie sa snažím aj popularizovať, priamo aplikovať do spoločenského života a robiť tak svet pravdivejším.

Aktuálne


Relácie

Zoznam zatiaľ posledných troch relácií, v ktorých som bol hosťom:

Korupcia globálnej oligarchie 2.

Politické mimovládky 10, 4. februára 2020

Nezáväzne predvolebne...

O slobode spoločnosti 5, 1. februára 2020

Advent

O sviatkoch moderne 9, 20. decembra 2019

V roku 2020

Vkročili sme do začiatku nového desaťročia, v ktorom sa bude lámať čas. Prehliadnime klietky -izmov najrôznejšieho druhu, ktoré nám už prichystali čerti a diabli: napr. v podobe liberalizmu vs. konzervativizmu, individualizmu vs. socializmu, či najnovšie klimatického alarmizmu vs. skepticizmu a pod. Veď život a šťastie nie sú výsledkom jednostranností, ale ich neustálym vyrovnávaním a harmonickým zaraďovaním na správne miesto.

Relácie

Vo februári mám v pláne ešte 2 relácie: 21. (O slobode spoločnosti) a 22. februára (Opony s Ľ. Nábělkom)

Ako ma zastihnete

Kontakt

peter @ marman.sk

Email

+421 918 909 445

Mobil

Gunduličova 4, Bratislava

Kancelária