Predstavenie


Som psychológ, bývalý akademický pedagóg a výskumník. Psychológii sa venujem naďalej, je to moja životná záľuba. A snáď môžem dodať, že aj poslanie, v ktorom vidím zmysel.

Psychológia

Konzultácie a koučing

Získané vedomosti a zručnosti využívam v práci s ľuďmi, ktorým sa snažím psychologicky poradiť, pomáhať, či viesť.

Spiritualita

Kurzy, semináre, relácie

Psychológii sa však nevenujem len konvenčne. Hľadám v nej aj spirituálny rozmer, ktorý je praktický a plodný pre život. Pre ľudí aj spoločnosť.

Spoločnosť

Komentáre a relácie

Získané poznanie sa snažím aj popularizovať, priamo aplikovať do spoločenského života a robiť tak svet pravdivejším.

Aktuálne


2% z dane

Poukázať a pomôcť môžete cez občianske združenie Methodios, ktoré je registrovaným prijímateľom percent z dane aj v roku 2020. Bližšie informácie nájdete v menu hore alebo v päte stránky dole.

Relácie

Zoznam zatiaľ posledných troch relácií, v ktorých som bol hosťom:

O pandémii aktuálne: Prístupy, predikcie

O slobode spoločnosti 8., 19. marca 2020

Ako čeliť koronavírusu?

O slobode spoločnosti 7., 14. marca 2020

Verejnosť proti skaze! 2

Opony s Ľ. Nábělkom

V roku 2020

Tak vo voľbách sme ako tak úspešne nesadli na lep -izmom najrôznejšieho druhu, napr. v podobe liberalizmu vs. konzervativizmu, individualizmu vs. socializmu, či najnovšie klimatického alarmizmu vs. skepticizmu a pod. A už nás zasa zastihol a prikvačil koronavírus. Berme to ako šancu uvedomiť si, čo je v živote dôležité.

Relácie

Vo marci mám ešte v pláne relácie: 20. marca (Politické mimovládky)

Ako ma zastihnete

Kontakt

peter @ marman.sk

Email

+421 918 909 445

Mobil

Gunduličova 4, Bratislava

Kancelária