Zoznam vedeckej publikačnej činnosti

Emócie: Vedecké prístupy a vymedzenie

 • Rok vydania: 2018
 • Vydavateľ: Pro Creativa, Bratislava
 • ISBN: 978-80-973269-0-6
 • Citácia: Marman, P. (2018). Emócie: Vedecké prístupy a vymedzenie. Pro Creativa, Bratislava.

Obťažnosť zahrania základných a vyšších emócií u slovenských hercov (2017)

 • Časopis: Psychologica 46
 • Dátum: 2017
 • Vydavateľ: STIMUL
 • Citácia: Marman, P. & Matejovičová, S. & Jurášek, D. (2017). Obťažnosť zahrania základných a vyšších emócií u slovenských hercov.

Vyššie emócie - upresnenie konceptu (2017)

 • Časopis: Psychologica 46
 • Dátum: 2017
 • Vydavateľ: STIMUL
 • Citácia: Marman, P. & Jurášek, D. (2017). Obťažnosť zahrania základných a vyšších emócií u slovenských hercov.

Vyššie emócie: neurovedecký a psychologický pohľad (2016)

 • Konferencia: Kognitivní věda a umělý život XVI.
 • Dátum: 1. – 3. júna 2016
 • Miesto: Telča
 • Citácia: Jurášek, D., & Marman, P. (2016). Vyššie emócie: neurovedecký a psychologický pohľad.
 • Zborník: Vavrečka, M., Bečev, O., Hoffman, M., & Štěpánová, K. (eds.): Sborník z 16.ročníku konference Kognice a Umělý život (KUZ XVI). Praha: ČVUT, s. 67 – 72.

Spoločenské dôsledky masovej reklamy (2015)

 • Konferencia: Sociálne procesy a osobnosť XVII.
 • Dátum: 18. – 19. septembra 2014
 • Miesto: Stará Lesná
 • Citácia: Jurášek, D., & Marman, P. (2015). Spoločenské dôsledky masovej reklamy.
 • Zborník: Bozogáňová, M., Kopaničáková, M., Výrost, J. (eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, s. 189 – 195.

Rozhodovanie, vôľa a osobnosť (2014)

 • Konferencia: Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.
 • Dátum: 30. júna 2014
 • Miesto: Bratislava
 • Citácia: Marman, P., & Jurášek, D. (2014). Rozhodovanie, vôľa a osobnosť.
 • Zborník: Ballová Mikušková, E., Čavojová, V. (eds.): Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.: Súčasné trendy v rozhodovaní. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, s. 113 – 124.

Kognitívna veda a vôľa (2014)

 • Konferencia: Kognitivní věda a umělý život XIV.
 • Dátum: 26. – 30. mája 2014
 • Miesto: Morava
 • Citácia: Jurášek, D., & Marman, P. (2014). Kognitívna veda a vôľa.
 • Zborník: Kelemen, P., Vavrečková, Š. (eds.): Kognitivní věda a umělý život II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 97 – 100.

Koncept integratívnej vývinovej teórie (2014)

 • Konferencia: Kondášove dni
 • Dátum: 2012
 • Miesto: Trnava
 • Citácia: Marman, P., Jurášek, D. 2013. Tri osobnostné dynamiky z pohľadu novej integratívnej teórie.
 • Zborník: Kondášove dni 2012. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda, s. 108 – 117.

Tri osobnostné dynamiky z pohľadu novej integratívnej teórie (2013)

 • Konferencia: Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácií IV.
 • Dátum: 27. – 28. novembra 2013
 • Miesto: Bratislava
 • Citácia: Marman, P., Jurášek, D. 2014. Koncept integratívnej vývinovej teórie.
 • Zborník: Rošková, E. (ed.): Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 339 – 346.

Postavenie vôle v súčasnej psychológii (2012)

 • Konferencia: Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácií III.
 • Dátum: 23. – 24. novembra 2011
 • Miesto: Bratislava
 • Citácia: Marman, P. 2012. Postavenie vôle v súčasnej psychológii.
 • Zborník: Heretik, A., Rošková, E. (eds.): Psychologica XLI. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 567 – 577.

Recenzovaný článok

Exploratívny výskum lucídneho snívania (2010)

 • Konferencia: Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácií II.
 • Dátum: 26. – 27. novembra 2009
 • Miesto: Bratislava
 • Citácia: Marman, P. 2010. Exploratívny výskum lucídneho snívania.
 • Zborník: Čechová, D. (ed.): Psychologica XL. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 465 – 472.

Dizertačná práca

Interferencia emocionality s kognitívnymi procesmi v nevedomých vrstvách psychiky (2006)

 • Dizertačná práca
 • Dátum: 2006
 • Miesto: Bratislava

Recenzovaný článok

Monitoring of psychophysiological processes by skin conductivity measurements using microelectrode arrays (2005)

 • Konferencia: European Medical and Biological Engineering Conference [3rd]
 • Dátum: 20.- 25. novembra 2005
 • Miesto: Praha
 • Citácia: Vavrinský, E. et al. 2005. Monitoring of psychophysiological processes by skin conductivity measurements using microelectrode arrays
 • Zborník: IFMBE Proceedings. Vol. 11. - Prague : [s.n.], 2005.