Prvotný výber slov označujúcich emócie

Túto výskumnú otázku sme si položili s kolegom Daliborom Juráškom. Odpoveď na ňu sme sa rozhodli preskúmať systematicky, siahli sme preto po oficiálnych kodifikačných príručkach slovenského jazyka mapujúcich slovnú zásobu. Najlepšou voľbou sa ukázal byť Krátky slovník slovenského jazyka s výkladom viac ako 60 tisíc evidovaných slov. Slovník sme prešli - vďaka Daliborovi za mravenčiu prácu - a vybrali prvý, hrubý zoznam 538 kandidátov na slová označujúce emócie. V duchu hesla - radšej viac ako menej.

Krátky slovník slovenského jazyka

KSSJ Krátky slovník slovenského jazyka v aktuálnom 4. doplnenom a upravenom vydaní je výkladový slovník určený pre širokú verejnosť.

Obsahuje viac ako 60 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy.

Metóda výberu

V tomto prvom výbere sme sa snažili vybrať slová popisujúce emócie, slová vyvolávajúce emócie alebo expresívne slová.

Len pre ilustráciu dopĺňame príklad výkladu slovníka pre slovo hnev:

1. pocit a prejav prudkého rozčúlenia, pobúrenia, rozhorčenia, zlosť: h. na neporiadky; krotiť h.
2. nepriateľstvo, odpor: byť v h-e so susedmi; rozísť sa v h-e

Výsledný zoznam

Výsledný hrubý zoznam s krycím názvom Dalibor538 (podľa tvorcu a počtu slov) určený na ďalšiu selekciu zoradený podľa písmen abecedy:

Slová od A po O

A afekt agresia altruizmus amok antipatia apatia asketizmus asociálnosť* (asociálny) autorita

B besnenie* (besnieť) bezmocnosť beznádej bezohľadnosť bezpečie bezradnosť bezútešnosť bieda blaho blaženosť bolesť búrlivosť

C cit clivota ctihodnosť ctižiadosť cudnosť cynizmus čaro červenanie sa* (červenať sa) česť čistota čestnosť

D delikátnosť depresia deprimovanosť des dezilúzia div (v zmysle údiv) divosť dobročinnosť dobrodenie dobrodušnosť dobromyseľnosť dobroprajnosť dobro dobrota dojatie* (dojatosť) dôstojnosť dôvera družnosť

E entuziazmus erotika eufória exaltovanosť exhibicionizmus extáza

F faloš fanatizmus férovosť frigidita frustrácia fundamentalizmus

G gýč

H hanba hlad hnev hnus hrdosť hrôza humánnosť humor húževnatosť hystéria

Ch charizma chlad chlipnosť

I ilúzia impulzívnosť infantilnosť* (infantilný) intimita irónia

J jemnocit jemnosť

K kajúcnosť koketnosť konformnosť konfúzia krásno* (krása) krivda kúzlo

L lačnosť ľahkomyseľnosť ľahkovážnosť ľahostajnosť lajdáctvo ľak lakomosť láska láskavosť lesť lenivosť ležérnosť lichôtka lipnutie* (lipnúť) lojalita ľstivosť ľúbeznosť ľúbosť ľubovôľa ľudskosť ľútosť

M majestátnosť mámenie* (mámiť) mamona mánia manipulácia márnivosť márnomyseľnosť márnotratnosť martýrstvo masochizmus melanchólia menejcennosť mier mierumilovnosť milosrdenstvo milosť mizantropia mizéria modlitba monumentálnosť morálka morbídnosť moróznosť motivácia mrákota mravnosť mrzkosť múdrosť muka mystérium mystično* (mystika)

N nábožnosť nádej nádhera nadradenosť nadšenie nadurdenosť nafúkanosť najedovanie* (najedovaný) náklonnosť náladovosť naliehavosť námaha namosúrenosť namrzenosť namyslenosť napajedenosť* (napajediť) napálenosť* (napáliť) naparčenosť* (napaprčiť) napätie náruživosť násilníctvo nasrdenie* (nasrdený) natešenosť (natešený) návnada nazlostenie (nazlostiť sa) nebojácnosť nebojazlivosť necitlivosť necitnosť necudnosť nečistota nedbanlivosť nedotklivosť nedôstojnosť nedôvera negativizmus neha nechuť neláska neľúbosť nemilosrdnosť nemilosť nemohúcnosť nemravnosť nenávisť neodolateľnosť neochota nepohoda nepohodlnosť nepokoj neprajnosť nepriazeň nepríčetnosť nepríjemnosť neresť nerozvážnosť nervozita nesebeckosť nesmelosť nestatočnosť nesúlad netrpezlivosť nešťastie neúcta nevďačnosť nevoľnosť nevôľa nevraživosť nevrlosť nezaujatosť nezáujem nezávislosť nezáživnosť neznášanlivosť nezodpovednosť nežičlivosť nežnosť nirvána nuda núdza nutkanie* (nutkavosť)

O obava obdiv obeť obľuba obscénnosť očarenie ocenenie očista odhodlanie* (odhodlanosť) odlúčenie odmeranosť odpor odpudivosť odsúdenie* (odsúdiť) oduševnenosť odvaha ohľad ohromenie* (ohromiť) ochota okálazosť* (okázalý) omámenie* (omamujúci) opatrnosť oplzlosť opojnosť / opojenie* oportunizmus opovážlivosť optimizmus opovrhnutie opustenosť orgazmus osamelosť osamotenosť osihotenosť oslobodenie* (oslobodzujúci) ostych ošiaľ otupenie* (otupený) ovalenie* (ovaliť)

.

Slová od P po Ž

P pacifizmus panika patetickosť pátos perfekcionizmus perverznosť pieta pobláznenie* (poblázniť) pobúrenie počudovanie podivenie podmaňovanie* (podmaňujúci) podráždenie pohnutie pohoda pohoršenie* (pohoršený) pohŕdanie* (pohŕdať) pochabosť pojašenosť pokánie pokoj pokora pokušenie polahoda poľutovanie pomätenosť pomstychtivosť poníženie* (ponížený) popudenie* (popudiť) posadnutosť posmech posvätno potecha potešenie potupa povďačnosť povýšenectvo povznesenie* (povznesenosť) pôžitok prahnutie* (prahnúť) pravda prekvapenie preľaknutie* (preľaknúť) previnilosť* (previnilý) prchkosť priateľstvo priazeň príkorie prísnosť príťažlivosť prívetivosť prosba protest protivnosť prudéria pudenie* (pudiť) pýcha

R radosť rebélia rezignovanosť rezolútnosť romantika rozbesnenie* (rozbesniť) rozcitlivenosť rozčarovanosť rozčúlenosť rozdráždenosť* (rozdráždiť) rozhnevanosť* (rozhnevať) rozhorčenie* (rozhorčenosť) rozjarenosť rozjímanie rozkoš rozľútostenosť* (rozľútostiť) roznežnenosť* (roznežniť) rozohnenie* (rozohniť) rozochvenosť* rozpaky rozpálenosť* (rozpáliť sa) rozplývavosť rozpor rozradostenie* (rozradostiť) rozrušenie* (rozrušenosť) roztopaš roztúženie rozvášnenosť* (rozvášniť) rozzúrenosť rozžalostenie* (rozžalostiť sa) rozžialenie

S sadizmus samoľúbosť samopaš samota sarkazmus sebadôvera sebairónia sebaistota sebaobetovanie sebaovládanie sebapoznanie sebapreceňovanie sebaúcta sebaukájanie sebauspokojenie sebavedomie sebazapieranie sebeckosť sentimentalita servilnosť sexualita sklamanie* (sklamaný) skleslosť skľúčenosť skormútenosť skromnosť skúposť slasť sloboda smäd smiech smrad smútok solidarita spása splašenosť spokojnosť spolunáležitosť spolupatričnosť spoluúčasť spor spravodlivosť spupnosť srd srdnatosť statočnosť stiesnenosť stihomam strach strasť stres stud sublimácia súcit súlad surovosť sústrasť súženie svätosť svereposť svetobôľ svojvôľa sympatia šialenstvo škodoradosť šok šťastie štedrosť

T tajomnosť tieseň trampoty tranz trápenie trápnosť trest triezvosť trpezlivosť trpiteľstvo trpkosť truc trúchlivosť trudnomyseľnosť trudnosť trýzeň túžba tvorivosť tvrdohlavosť

U úcta účasť údiv úfnosť ukrivdenie* (ukrivdiť) úľak úľava úľuba úmor únava upätosť úpenlivosť úprimnosť urazenosť uspokojenie* (uspokojiť) ustráchanosť ústrk útecha útlak útlocit útrapy utrpenie útulnosť úzkosť uznanie úžas užialenosť

V vášeň vďaka vďačnosť vernosť veselosť vina vlastenectvo vľúdnosť vrúcnosť vykúpenie vysilenie* (vysilenosť) vyslobodenie výsmech výstrednosť vytrženie vyzývavosť vzdor vzrušenie

Z začudovanie zadosťučinenie zádumčivosť zahanbenosť* (zahanbiť) zachmúrenosť zákernosť zakríknutosť zaľúbenie zaľúbenosť zamilovanosť zamračenosť zanietenie zanovitosť zápal zármutok zasnívanosť zastrašenosť zášť zaťatosť záťaž zatratenie* (zatratiť) zatrpknutosť zaujatie záujem závislosť závisť závrat zbabelosť zbesnenie zbožnosť zdesenie zdvorilosť zhnusenie* (zhnusený) zhovievavosť zhrozenie* (zhroziť sa) zjašenosť zlo zloba zlomyseľnosť zlosť zľutovanie zmätok zmier zmilovanie zmyselnosť znášanlivosť znecitlivenie* (znecitlivieť) znepokojenie zúfalstvo zvádzanie* (zvádzať) zvedavosť zvrátenosť zvrhlosť žalosť žiaľ žiarlivosť žičlivosť

Poznámka * označuje slovo, ktoré zahŕňa aj slovo uvedené v zátvorke