• Methodios

  Občianske združenie

  Národná a duchovná obroda spoločnosti.
  Znovuobjavenie etiky, spirituality, self.
  Vedecké základy, oživenie náboženstiev, syntéza s umením.

Spiritualita je riešením súčasných eskalujúcich sa problémov spoločnosti, či už na národnej, európskej alebo globálnej úrovni. Jedine tá môže zvrátiť rozklad etiky, ktorý je príčinou prepadu spoločnosti. Všetky sekulárne pokusy vybudovať etiku v hedonistickej a individualizujúcej kultúre nakoniec skončia pri hesle "po mne potopa". Na rozdiel od stredoveku, súčasnosť kladie na spiritualitu požiadavku pretavenia sa do praktického života a teda prírodovedného poznania. Len tak je možné preklenúť rozdiely medzi náboženstvami a vtiahnuť do nich modernú racionalitu. Už nie odťažitá viera ako v stredoveku, ale poznanie, ktoré sa stalo spirituálnym zrením, premení ľudí i svet.

Na rozvoj zrenia je potrebné poznať metódu. Dnes až na úrovni vedeckého psychologického popisu. Bez živej metódy spirituálne poznanie zastaráva, lebo ľudstvo sa vyvíja a jeho psychika kvalitatívne mení. Len živá metóda zaručí, že sa spirituálne poznanie môže zapaľovať ako oheň od človeka k človeku. Obsah a metóda, to boli vždy dva základné piliere spirituality. V slovanských základoch našej kultúry sú vpečatené vierozvestcami Cyrilom a Metodom. V Metodových šľapajách pokračovali Hurban a Hostinský, ktorí hľadali slovanskú duchovedu.

Methodios bol založený na podporu tohto subtílnejšieho ale o to dôležitejšieho spoločenského prúdu. V praxi vyjadrené, snaží sa o dôsledne vedecky podložené rozvinutie metódy spirituálneho rozvoja a o popularizáciu výsledkov jej nasadenia. Lebo kvalitu metódy poznať najlepšie podľa výsledkov jej nasadenia. Ak aj niekto nezdieľa spirituálny pohľad na svet, hoci vedecká psychológia znovuobjavenú metódu doslova demystifikuje, v takom prípade môže podporiť myšlienky etickej a národnej obrody spoločnosti. Ako pri vede: nemusí sa zaujímať, ako konkrétne sa k výsledkom prišlo.

Kontaktné údaje

 • Názov: Methodios

 • Forma: Občianske združenie

 • IČO: 50614053

 • Adresa: marman /zavináč/ methodios /bodka/ sk

 • Účet: SK4883300000002501345698
  Fio banka, a. s.

Dve percentá

Methodios je registrovaným prijímateľom percent z dane (SNK).

Postup ako poukázať 2% z dane (rozhodni.sk)

Údaje o prijímateľovi z tlačív:
IČO: 50614053
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Methodios
Sídlo - Ulica: Suvorovova
Súpisné/orientačné číslo: 8
PSČ: 902 01
Obec: Pezinok

Niekoľko osobných poznámok

Registrácia Občianskeho združenia Methodios je platná aj na rok 2019. Všetky náležitosti boli splnené.

Za etické nakladanie so všetkými prostriedkami osobne garantujem. Kto ma pozná, vie, že v týchto otázkach nepoznám "kompromisy". Vzdal som sa naozaj lukratívnych pracovných pozícií, ak by mi šlo o zabezpečenie, oveľa efektívnejšie je sa vrátiť. Ide však o vec. Príspevky umožňujú realizovať tie aktivity a plány, ktoré zverejňujem na tejto stránke, facebooku, reláciách, kurzoch i osobných stretnutiach. Za prostriedky srdečne za ne ďakujem.

V prípade príspevku na účet môžete do popisu transakcie dať aj popis témy, ktorú by ste radi podporili. Napr. reklama, rodová ideológia, spiritualita, mimovládky a pod. Najlepšie niektorú z tých tém, ktoré nájdete na stránke. Ale kľudne aj podľa vlastného uváženia. Len musíte rátať, že práce je veľa a času málo, tak to automaticky neznamená, že prostriedky nebudú presmerované na iné témy. Na druhej strane, kde to ide, usmerní to prioritizáciu práce na jednotlivých témach.

So srdečnými pozdravmi

Peter Marman