• Psychológia

Psychológia je aj po rokoch stále môj koníček. Mám to šťastie, že sa jej venujem aj pracovne ako akademický psychológ, t. j. výskumne, pedagogicky, ale i konzultačne a popularizačne. Zoznam mojej publikačnej činnosti, aké oblasti učím a v čom pomáham nájdete v menu o autorovi. V tejto sekcii sa venujem popularizácii odbornej psychológie. Dole sú uvedené témy pre laickú verejnosť, ktoré postupne pridávam a dopĺňam. Pre doplnenie, na obrázku hore sú zľava predstaviteľ humanistickej psychológie Carl R. Rogers, zakladateľ analytickej psychológie Carl G. Jung a zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud. Viac o osobnostiach psychológie v téme Úvod do psychológie.

Téma: Životná cesta

Ešte tu referencujem odkaz na moju starú stránku o psychológii, kde predostieram tému životnej cesty. Nájdete tam okruhy okolo vývinu počas života, vedomia a nevedomia, slobody, hedonizmu a trascendencie a pod. Stránku postupne preklopím do novej štruktúry.

Téma: Reklama

Tému reklama som síce zaradil do sekcie Spoločnosť, ale ako psychologická téma samozrejme patrí aj sem. Pri reklame rozoberám jej psychologické princípy fungovania, dopady na jedinca i spoločnosť, analyzujem vzťah s médiami, umením, vedou a náboženstvami atď.

Téma: Úvod do psychológie

Úvod do psychológie už roky učím. Na trhu sú americké učebnice, ktoré sú písané pútavo, aj predostrú čitateľovi veľa zaujímavostí a napriek tomu mám k nim výhrady. Problém je ucelený obraz. Psychológia je v mysli po ich prečítaní ako rozbitá váza. Skúšam to teda aj ja, ale integratívne. Uvidíme: ľahko sa povie, ťažko urobí (link onedlho).

Téma: Emocionalita

Psychológia nemá univerzálnu len množstvo parciálne platných psychologických teórií. Myslím si, že je to hlavne kvoli pohľadu na emocionalitu, ktorá sa najviac vzpiera empirickým metódam výskumu. Práve v emocionalite je podľa mňa ukrytý kľúč, len sa správne pozrieť...