Vianočné relácie

P okojné vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych a šťastný Nový rok želám. A k tomu zastavenie a spirituálnu inšpiráciu až do Troch kráľov. Už nejaký čas v reláciách O sviatkoch moderne rozoberám z pohľadu (spirituálnej) psychológie témy týkajúce sa náboženských sviatkov, špeciálne tých kresťanských. Za ten čas sa už na tému Vianoc čo to zozbieralo. Aby sa to nestratilo v desiatkach relácií v archíve, na tomto mieste vyberám zo svojich relácií na túto tému niekoľko z nich a pripájam stručné anotácie. V reláciách sa snažím ísť inou cestou, ako je obvyklé. Snáď svojou analýzou z netradičných strán prispejem k hlbšiemu pochopeniu týchto sviatkov a tým k oživeniu našej tradičnej - žiaľ aktuálne významne sa oslabujúcej - kultúry.

Vianoce

Prečo nám Vianoce umierajú pred očami. Moderný človek chce chápať. Konzumný Santa ako symbol hedonistického náboženstva. Ako Vianoce vznikli. Kde dnes hľadať nové žriedlo. Psychologicko-spirituálne oživenie náboženstiev. Hlbší význam našich vianočných zvykov: stromček, jedlá, pôst, darčeky, rodina, koledy a ďalšie.

Traja králi

Dvoje Vianoc: dve evanjeliá, dva druhy duší, dve cesty. Pastieri vedení anjelmi, mudrci hviezdou. Vianočné obdobie: 13 dní, 12 nocí. Rajská legenda, pokušenie a pád. Vianočný stromček, strom poznania a strom života. Významy a porovnanie textácií v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu. Úlohy Jozefa a Márie v detstve Ježišovom.

Otčenáš I.

Scholastická úvaha o ľuďoch a Bohu. Kompozícia Otčenáša: dve časti, štyry kvalitatívne úrovne. Stredoveké predstavy o anjeloch. Náboženské imaginácie a ich vzťah k realite. Kvantové vysvetlenia vedomia. Nevedomie, bdenie-snívanie, metaforičnosť snov a ich centrálnych obrazov. Individuácia, socializácia, osud. Duchovné hierarchie.

Otčenáš II.

Dobro a zlo. Kresťanské imaginácie zla a padlí anjeli. Pokušenie, materializácia, nihilizmus, vedomé zlo. Drak a šelmy z Jánovej apokalypsy. Vysvetlenie druhej časti Otčenáša. Počasie a kvantové efekty. Sheldrakove morfogenetické polia. Komplexnosť vesmíru, jedinečnosť a kontextovosť. Vysvetlenie prvej časti Otčenáša.

Živá voda

Ježiš a Samaritánka v Jánovom evanjeliu. Voda a emocionalita. Kategorizácia emócií. Nižšie a vyššie emócie. Životná spokojnosť. Integrita na konci života. Subjektívne telesné prežívanie emócii. Jazykové metafory a emocionalita. Výskum snov. Náboženské obrazy. Čo je to živá voda. Textácie v evanjeliách.

Živý chlieb

Ježiš učeníkom o jedle v Jánovom evanjeliu. Chlieb a vôľa. Výskumy vôle. Výskumy extrémnych koncentračných cvičení. Frankova logoterapia, vôľa k zmyslu. Životná spokojnosť. Integrita na konci života. Jazykové metafory a vôľa. Jazyk podobenstiev vs. abstraktný logický jazyk. Čo je to živý chlieb. Textácie.