Spoločnosť

Obsah v sekcii

Na začiatku ma len hnevala reklama. Jej neetickosť, manipulatívnosť a negatívne účinky na spoločnosť. Potom som prišiel na to, že reklama je v spoločenskom živote len vrcholom ľadovca. A že situácia je oveľa horšia...

Zoznam starších uverejnených článkov v sekcii Spoločnosť. Novšie na facebooku:

Témy

Linky tematických okruhov, v ktorých články uverejňujem (a ktoré postupne pozapájam):

  • Médiá
  • Mimovládky
  • Sýria
  • Lýbia
  • Rodová ideológia