Téma: Emocionalita

Emocionalita je dnes populárna téma a frekventované slovo. Vďaka psychológom sa dostalo do bežného každodenného jazyka. Súčasnosť ukazuje, aké sú emócie dôležité nielen v živote ľudí, ich vzťahoch, zdraví, motivácii a spoločnosti vôbec. Napriek tomu však psychológia v tejto oblasti prekvapivo nedáva jednoznačné odpovede. A to napriek tomu, že sa výskumom emócií zaoberá po celú svoju modernú i predvedeckú históriu. Hľadám výskumne aj ja, pretože emocionalitu považujem za kľúč k integratívnym prístupom v psychológii a k pochopeniu človeka, spoločnosti ale aj spirituálnych základov nášho života. V tejto sekcii by som rád postupne priblížil túto nesporne zaujímavú problematiku laikom i študentom.

Odborná monografia

Autor: Peter Marman
Názov: Emócie: Vedecké prístupy a vymedzenie
Rok vydania: 2018

Vydavateľ: Pro Creativa, Bratislava
Rozsah: 231 strán ISBN: 978-80-973269-0-6

Aj voľne k stiahnutiu pre vedecké a vzdelávacie účely.
Stiahnuť pdf 

Prvotný výber slov emócií

Ktoré sú to tie slová v slovenčine, ktoré označujú konkrétne emócie? Odpoveď sme sa rozhodli hľadať v oficiálnych kodifikačných príručkach slovenského jazyka mapujúcich slovnú zásobu. Prešli sme Krátky slovník slovenského jazyka s výkladom viac ako 60 tisíc evidovaných slov a vybrali prvý, hrubý zoznam 538 kandidátov na slová označujúce emócie.

Atlas emócií Paula Ekmana

Paul Ekman je jeden z najznámejších žijúcich psychológov, v 20. storočí bol 59. najcitovanejším psychológom vôbec. Približne 50 rokov sa venoval výskumu emócií, predovšetkým problematike tvárových výrazov a mikrovýrazov (tvajúcich zlomok sekundy). Svoju orientáciu využil pri skúmaní tzv. základných, t. j. biologicky daných a vo všetkých kultúrach sa vyskytujúcich emócií.

Vedecké články

Doteraz sme zväčša s kolegom D. Juráškom na odborných konferenciách prezentovali a zároveň alebo len publikovali nasledujúce vedecké články:

Popularizačné relácie

O psychologickom a biologickom pozadí emocionality som pripravil aj trilógiu tematických popularizačných relácií s názvom Emócie, mozog a Boh s podtitulmi: