Téma: Emocionalita

Emocionalita je dnes populárna téma a frekventované slovo. Vďaka psychológom sa dostalo do bežného každodenného jazyka. Súčasnosť ukazuje, aké sú emócie dôležité nielen v živote ľudí, ich vzťahoch, zdraví, motivácii a spoločnosti vôbec. Napriek tomu však psychológia v tejto oblasti prekvapivo nedáva jednoznačné odpovede. A to napriek tomu, že sa výskumom emócií zaoberá po celú svoju modernú i predvedeckú históriu. Hľadám výskumne aj ja, pretože emocionalitu považujem za kľúč k integratívnym prístupom v psychológii a k pochopeniu človeka, spoločnosti a spirituálnych základov nášho života. V tejto sekcii by som rád postupne priblížil túto nesporne zaujímavú problematiku laikom i študentom.

Prvotný výber slov emócií

Ktoré sú to tie slová v slovenčine, ktoré označujú konkrétne emócie? Odpoveď sme sa rozhodli hľadať v oficiálnych kodifikačných príručkach slovenského jazyka mapujúcich slovnú zásobu. Prešli sme Krátky slovník slovenského jazyka s výkladom viac ako 60 tisíc evidovaných slov a vybrali prvý, hrubý zoznam 538 kandidátov na slová označujúce emócie.

Atlas emócií Paula Ekmana

Paul Ekman je jeden z najznámejších žijúcich psychológov, v 20. storočí bol 59. najcitovanejším psychológom vôbec. Približne 50 rokov sa venoval výskumu emócií, predovšetkým problematike tvárových výrazov a mikrovýrazov (tvajúcich zlomok sekundy). Svoju orientáciu využil pri skúmaní tzv. základných, t. j. biologicky daných a vo všetkých kultúrach sa vyskytujúcich emócií.

Články o reklame

Vedecké články

Doteraz sme zväčša s kolegom D. Juráškom na odborných konferenciách prezentovali a zároveň alebo len publikovali nasledujúce vedecké články:

Populárne články

S emóciami úzko súvisí aj téma reklama, u ktorej som na facebookovej stránke uverejnil aj niekoľko popularizujúcich úvah :