Vzťah médií a politikov

Známa dlhoročná nemecká mainstreamová moderátorka neskôr upadnutá do nemilosti pre svoje varovné výroky o feminizme Eva Hermanová viedla ešte minulý rok rozhovor s Václavom Klausom a Andreasom Poppom. Rozhovor sa týkal viacerých zaujímavých tém a určite je z neho čo vyberať, pretože český exprezident už nemá čo stratiť a môže hovoriť - ako to má teraz aj vo zvyku - veľmi otvorene a politicky nekorektne.

Ja krátko vyberám najskôr výroky Evy Hermanovej týkajúce sa jej skúseností s prácou v mainstreamovom národnom médiu: „Moja osobná kariéra je zviazaná s médiami. Dlhú dobu som pracovala v Tagesschau, v prvom televíznom programe v Nemecku, ako iste viete štátnom verejnoprávnom. Už tam nepracujem, pretože som si sama zažila, že veľa toho, čo sa dnes ukazuje verejnosti v mainstreamových médiách, by malo byť najskôr preskúmané, než sa obsah týchto správ prijme ako pravda.”

Eva Hermanová pracovala v národnom Tagesschau od roku 1989 do 2006. Ešte v roku 2003 bola najobľúbenejšou nemeckou moderátorkou. V rokoch 2006 a 2007 však publikovala myšlienky kritizujúce feminizmus, ktorý podľa nej vedie k maskulinizácii žien a následne poklesu pôrodnosti. Po následnej širokej verejnej kontroverzii sa jej kariéra v ARD skončila.

Druhú sadu výrokov vyberám od Václava Klausa. Týkajú sa vzťahu médií a politikov a otázky, kto koho viac ovplyvňuje. Na otázku ohľadom roly médií v kontexte masovej migrácie odpovedá:

„Médiá hrajú fatálnu úlohu nielen v tejto téme, ale aj v iných. Média sa stali politickou silou v dnešnom svete a v Európe. V Čechách sa objavil aj termín ‘médiokracia’… My už nežijeme v demokracii, ale v skutočnej médiokracii. V tomto ohľade som v permanentnom konflikte s médiámi. Oni prijali politickú úlohu, nie sú to neutrálni spravodajcovia o realite. Zámerne hrajú politickú rolu, čo narušuje tradičné pojatie demokracie v Európe. Paradigmou minulosti bolo, že politici chcú ovplyvňovať médiá. To je podľa môjho názoru v tejto situácii úplne komické. (V. Klaus sa pobavene smeje) Situácia je dnes úplne iná. To médiá dramaticky ovplyvňujú politikov. Tento smer je oveľa dôležitejší. V našej krajine médiá hrajú silne dominantnú úlohu.”

Máme tu názor dlhoročných lídrov vo svojom odbore - moderátorky v mainstreamových médiách a politika exprezidenta. Obaja už nemusia byť politicky korektní, obaja môžu hovoriť otvorene. A obaja prinášajú ďalší z dlhého radu dôkazov, že:

  • mainstreamové médiá o realite neinformujú nestranne,
  • naopak realitu vytvárajú,
  • lebo pracujú v objednávke,
  • a stali sa politickou silou,
  • ktorá si podvolila politikov.

Politickou silou, ktorú demokratickými nástrojmi oficiálne nikto nevolil. Politickou silou, ktorou si naopak oligarchia (národná ale hlavne nadnárodná) masmediálne masíruje demokratických voličov podľa svojich cieľov a záujmov.

Mňa by len zaujímalo, čo to my vlastne exportujeme do celého sveta. Lebo demokracia to už dávno nie je.

Zdroje: