O autoroch

Mgr. Peter Marman, PhD.

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dalibor Jurášek

Centrum kognitívnych vied, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, študent