Bull a Muszynski

Bull resp. neskôr Muszynski modifikujú Piagetovo základné členenie, pričom ho rozširujú:

  1. Anómia (0 - 2 a pol roka): premorálna fáza, v ktorej sa dieťa orientuje na seba a neberie ohľad na druhých.
  2. Heteronómia (2 a pol - 9 rokov): externá morálka, ktorá obsahuje podetapy egocentrizmu (2 a pol - 5 rokov) a morálneho konformizmu (5 - 9 rokov), pri ktorých dieťa berie ohľad na druhých len preto, aby dosiahlo svoj cieľ.
  3. Socionómia (9 - 13 rokov): už starosť o blaho druhých, ale ešte s motiváciou ocenenia zo strany druhých, resp. dosiahnutia sociálneho súhlasu.
  4. Autonómia (13 - 21 rokov): interná morálka podľa vlastného svedomia, ktorá sa delí na podetapy morálny principializmus (13 - 15 rokov), morálny racionalizmus (15 - 17 rokov) a morálny idealizmus (17 - 21 rokov).

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3