Peck a Havirghurst

Autori Peck a Havirghurst pridávajú ku kognitívnemu pohľadu Piageta a Kohlberga, z ktorých vychádzajú, aj afektívnu zložku. Orientujú sa na vzťahy, emocionálnu interakciu a intelektové porozumenie vzhľadom k morálnemu cíteniu a správaniu. Rozlišujú nasledujúce štádia:

  1. Amorálnosť: Riadenie sa vlastným záujmom.
  2. Účelovosť: Dobro a zlo sú nerozlišované, ale dieťa motivuje vyhnutie sa trestu.
  3. Konformita: Prijatie spoločenských a morálnych pravidiel, ale vágne a neucelene.
  4. Iracionálne svedomie: Zvnútornenie pravidiel, ale v absolútnej podobe a bez pochybnosti a kritiky.
  5. Racionálny altruizmus: Aplikácia morálnych princípov individuálne v konkrétnych situáciách.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3