Záver

Samozrejme, a to opäť zdôrazňujeme, uvedené porovnanie je potrebné brať zatiaľ ako ilustračné a pracovné. Myslíme si však, že názorne ukazuje, že pokračovanie v ňom sa črtá ako vysoko perspektívne.

example2

Obr. 5: Porovnanie teórií morálneho vývinu


Uverejnené: 26. januára 2013
Verzia: 4.3