Časovanie

Pre uvedené teórie opäť nie je dostupné presné časovanie. Na základe významových korelácií si aj tu dovoľujeme priradiť v našom prehľade približné možné časovanie. Otázne je len presné umiestnenie prechodu od amorálnosti k účelovosti (buď v prvej tretine alebo polovici našej prvej etapy) a prechodu k racionálnemu altruizmu (buď v druhej tretine našej etapy individualizácie alebo až s nástupom našej štvrtej etapy).

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3