Časovanie

Aj keď Kohlberg neuvádza presné časovanie a nie je ho teda možné porovnať ho s naším, z korelácií významu jeho úrovní s našimi etapami si dovoľujeme priradiť mu približné možné časovanie v našom prehľade podľa významu. Otázny je hlavne začiatok prekonvenčnej úrovne (narodenie, prvá tretina našej prvej etapy alebo dokonca polovica).

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3