Časovanie

Čo sa týka časovania, to len potvrdzuje celkovú zhodu. Piagetovo motorické a individuálne štádium trvá presne do vrcholu nášho 1. kritického obdobia, kedy sa dieťa citovo odpútava a začína nadobúdať sebauvedomovanie, zatiaľ v emocionálnej rovine. Preto by aj začiatok jeho egocentrického štádia mal súhlasiť a súhlasí so začiatkom nášho 1. kritického obdobia.

Koniec jeho egocentrizmu by mal byť umiestnený maximálne do začiatku našej etapy socializácie, čo opäť presne zodpovedá. Tam logicky začína aj jeho štádium začínajúcej spolupráce. To, že dieťa ešte na začiatku jeho štádia chápe pravidlá ako dané zhora, súvisí s jeho nekritickou vierou v autority. Tá sa však naruší v našom 2. kritickom období, preto na jeho konci - v 10 rokoch - už dieťa chápe pravidlá ako spoločensky dohodnuté. Samozrejme, dôležitú úlohu tu zohrávajú aj postupujúce intelektové schopnosti.

Po tomto Piagetovom štádiu ešte prichádza v 11 roku záujem o pravidlá ako také, čo sme už vysvetlili.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3