Metóda porovnávania

Ak má príslušná porovnávaná teória uvedenú periodizáciu s vymedzeným časovaním, je samozrejme možné vzhľadom k našej teórii porovnávať zamerania, hlavné princípy a kvality navzájom zodpovedajúcich si periód. Keďže však niektoré teórie časovanie určené nemajú, v takom prípade prichádza do úvahy využiť aspoň porovnanie etáp podľa poradia. Logicky sa totiž núka predpoklad, že príslušné psychické fenomény by sa mali vyskytovať vo vývine v rovnakom poradí. Ak by sa vyskytli v inom, znamenalo by to, že v niečom je nesúlad.

Preto v tomto krátkom dodatku ponúkame pre každú teóriu porovnanie podľa poradia i podľa časovania.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3