Motivácia

Jeden zo spôsobov, ako pristúpiť k dokazovaniu uvedenej teórie, je dať ju do súvisu resp. vysvetliť ňou existujúce teórie vývinu a osobnosti. Dobrou parciálnou oblasťou na dokladovanie sa javia teórie morálneho vývinu, pretože morálka komplexne zasahuje všetky štruktúry osobnosti a viac alebo menej súvisí so všetkými psychickými procesmi. Vytváranie morálky so sebou samozrejme prináša pozorovateľné komplexné zmeny vo vývine. A tie je možné na základe našej teórie vysvetľovať. Dôležité je však zvoliť vhodnú metódu porovnávania teórií.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3