Upozornenie

Avšak zatiaľ pripájame dôležité upozornenie: Táto časť je v stave úvodného rozpracovania. Slúži na úvodnú ilustráciu, ako je možné pristúpiť k dokladovaniu teórie a čo predbežne od porovnania možno očakávať. Rozhodne túto oblasť zatiaľ nemáme spracovanú komplexne, čo nevyhnutne znamená nepresnosti. Prosíme o pochopenie.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3