Výsledky porovnania

Z uvedeného porovnania vychádza naša teória zatiaľ veľmi dobre (uvidíme ako v budúcnosti):

  1. Čo sa týka poradia výskytu morálnych psychických fenoménov vo vývine, plne zodpovedá všetkých uvedeným teóriám. Ba dokonca môžeme povedať, že ich z iného pohľadu vysvetľuje a potvrdzuje.
  2. Čo sa týka časovania, plná zhoda je u teórií Piageta a Selmana, malá nezhoda je s jednoročným celkovým posunom pri teóriách Bulla a Muszynského, resp. prechodom podfáz morálneho racionalizmu a idealizmu. Takýto rozdiel je však akceptovateľný.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3