Publikácie

Príspevok sme prezentovali na konferencii Kognitivní věda a umělý život XVI., ktorá sa uskutočnila 1. – 3. júna 2016 v Telči.
Jurášek, D., & Marman, P. (2016). Vyššie emócie: neurovedecký a psychologický pohľad. In: Vavrečka, M., Bečev, O., Hoffman, M., & Štěpánová, K. (eds.): Sborník z 16.ročníku konference Kognice a Umělý život (KUZ XVI). Praha: ČVUT, s. 67 – 72.


Príspevok sme prezentovali na konferencii Sociálne procesy a osobnosť XVII., ktorá sa uskutočnila 18. – 19. septembra 2014 v Starej Lesnej.
Jurášek, D., & Marman, P. (2015). Spoločenské dôsledky masovej reklamy. In: Bozogáňová, M., Kopaničáková, M., Výrost, J. (eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, s. 189 – 195.


Príspevok sme prezentovali na konferencii Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV., ktorá sa uskutočnila 30. júna 2014 v Bratislave.
Marman, P., & Jurášek, D. (2014). Rozhodovanie, vôľa a osobnosť. In: Ballová Mikušková, E., Čavojová, V. (eds.): Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.: Súčasné trendy v rozhodovaní. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, s. 113 – 124.


Príspevok sme prezentovali na konferencii Kognitivní věda a umělý život XIV., ktorá sa uskutočnila 26. – 30. mája 2014 na Morave.
Jurášek, D., & Marman, P. (2014). Kognitívna veda a vôľa. In: Kelemen, P., Vavrečková, Š. (eds.): Kognitivní věda a umělý život II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 97 – 100.


Príspevok sme prezentovali na konferencii Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácií IV., ktorá sa uskutočnila 27. – 28. novembra 2013 v Bratislave.
Marman, P., Jurášek, D. 2014. Koncept integratívnej vývinovej teórie. In: Rošková, E. (ed.): Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 339 – 346.

Marman, P., Jurášek, D. 2013. Tri osobnostné dynamiky z pohľadu novej integratívnej teórie. In: Kondášove dni 2012. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda, s. 108 – 117.

Príspevok sme prezentovali na konferencii Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácií III., ktorá sa uskutočnila 23. – 24. novembra 2011 v Bratislave.
Marman, P., Šimková, A. 2012. Postavenie vôle v súčasnej psychológii. Heretik, A., Rošková, E. (eds.): Psychologica XLI. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 567 – 577.

Príspevok sme prezentovali na konferencii Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácií II., ktorá sa uskutočnila 26. – 27. novembra 2009 v Bratislave.
Marman, P. 2010. Exploratívny výskum lucídneho snívania. In: Čechová, D. (ed.): Psychologica XL. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 465 – 472.