Obsah

Výklad teórie podávame v stručných, navzájom prepojených textoch. Každý z nich je čitateľný samostatne a spolu s ostatnými dokresľuje celok nášho integratívneho pohľadu. Teória je v štádiu rozpracovania, preto zatiaľ uvádzame len jej základné koncepty. Texty budeme priebežne dopĺňať.